Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Sakramenty Święte

Duszpasterze parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Ty też możesz pomóc


Przekaż 1,5% podatku

KRS  0000030128

Odeszli do domu Ojca

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest Święty Arcybiskup
Zygmunt Szczęsny Feliński
(1822-1895)

Zgromadzenie powstało w 1857 r. w Petersburgu. W 1862 r. papież Pius IX mianował ks. Zygmunta Szczęsnego  arcybiskupem metropolitą warszawskim. Niedługo jednak kierował powierzoną mu owczarnią. Już po 16 miesiącach został przez władze carskie skazany na wygnanie w głąb Rosji. Zesłano go dlatego, że miał odwagę bronić praw Kościoła i Ojczyzny. Po 20 latach został zwolniony bez prawa powrotu na teren zaboru rosyjskiego. Zamieszkał więc na terenie Galicji, w Dźwiniaczce. Zmarł w 1895 r. w Krakowie. Ciało jego sprowadzono do Warszawy dopiero, gdy Polska odzyskała wolność. Ciało Arcybiskupa spoczywa obecnie w archikatedrze św. Jana w Warszawie.
W roku 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował arcybiskupa Felińskiego. Dnia 11 października 2009 roku dokonał się kolejny akt – został ogłoszony świętym.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest Zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Siostry na wzór Maryi wielbią Pana Boga modlitwą i podejmują różnorodną działalność apostolską w duchu ewangelicznej miłości, franciszkańskiej radości, prostoty i pokory. Apostolski cel zgromadzenia Siostry realizują poprzez wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach, domach dziecka  i ośrodkach wychowawczych oraz przez pielęgnowanie chorych w zakładach opiekuńczych, szpitalach, hospicjach, stacjach ,,Caritas”; niosąc też pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej i parafialnej. Siostry pracują  w 150 domach zakonnych  w Polsce, w Brazylii, Italii, Białorusi, Ukrainie i Rosji.  Poprzez rekolekcje, dni skupienia, indywidualne spotkania i korespondencję towarzyszą dziewczętom w trudzie odkrywania i realizacji własnego powołania.

Kontakt:   www.siostryfranciszkanki.pl

Warszawa: 01- 017, ul. Żelazna97,
tel. 228383873

Kraków: 77, 30-538, ul. Parkowa 11B,
tel. 12 6561834

Poznań 60-233, ul. Niegolewskich 23,
tel. 61, 8664985

 

Dom  Sióstr  w Niedźwiedziu został założony 15 sierpnia 1945 roku przez ks. dziekana Franciszka Baradzieja.

Na parterze mieściła się szkoła podstawowa, a na piętrze mieszkały siostry. Siostry w osobnym budynku prowadziły przedszkole, które z czasem zostało upaństwowione i przeszło pod zarząd Caritasu.

W domu sióstr znajdował się także  punkt samarytański. Siostry na szeroką skalę udzielały pomocy chorym,  pomagały  w przygotowaniu dzieci do I Komunii Świętej, a także w pracach parafialnych.  Każdego dnia siostry  otaczają modlitwą wszystkich parafian, kapłanów, ludzi chorych i samotnych; katechizują w szkołach i posługują jako zakrystianki i organistki.

Adres:

34-735 Niedźwiedź 82,

tel.:(18) 3317048

 

 

 

 

 

Modlitwa Franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie

Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Św. Franciszek

© 2011 Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu