Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Sakramenty Święte

Duszpasterze parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Ty też możesz pomóc


Przekaż 1,5% podatku

KRS  0000030128

Odeszli do domu Ojca

Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu – Służba Liturgiczna Ołtarza

W Ewangelii wg św. Jana znajdujemy fragment, który nawiązuje do Służby Liturgicznej: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby..." Ten "pierwszy ministrant" usługiwał Chrystusowi przy cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który można uznać za zapowiedź Eucharystii.

We wczesnych wiekach chrześcijaństwa biskupi sprawowali Eucharystię z asystą liturgiczną, którą stanowili diakoni. Osobno natomiast wykształcił się urząd lektora, który był powierzany odpowiednio do tego przygotowanym chłopcom, którym stawiano niezwykle wysokie wymagania. O lektorach z tamtych czasów pisze biskup Cyprian, który był męczennikiem z Kartaginy. W swoim liście mówi o Aureliuszu, który bronił wiary i z tego powodu spotykały go różne prześladowania: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego." W późniejszych wiekach funkcja ta zarezerwowana była tylko dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. Z okresu średniowiecza jest jeszcze mniej wzmianek o usługujących przy ołtarzu. Wiadomo, że początkowo funkcje liturgiczne powierzane były wyłącznie klerykom. Dopiero Sobór Trydencki (1545-63) wprowadził ministrantów, którzy mieli prawo do spełniania posług przy ołtarzu, natomiast dopiero w XX wieku możemy znaleźć oficjalne dokumenty Kościoła, mówiące o Służbie Liturgicznej.

Służba Liturgiczna w Niedźwiedziu składa się z siedemdziesięciu ministrantów i  lektorów podzielonych na trzy grupy. Pierwszą stanowią ministranci i lektorzy uczęszczający do Szkół podstawowych oraz Gimnazjów należących do naszej parafii. Jest to najliczniejsza część naszej parafialnej SLO. Druga grupa to starsi lektorzy uczęszczający do szkół Ponad Gimnazjalnych w Mszanie Dolnej, Tymbarku, Krakowie i innych miastach. Są to młodzi oddani służbie Bogu młodzi mężczyźni, którzy nie wstydzą się dawać świadectwa o Jezusie przy ołtarzu nawet po skończeniu edukacji w Niedźwiedziu czy Podobinie. Trzecią grupą są lektorzy – seniorzy. Tworzą ją studenci i nawet starsi mężczyźni, którzy nadal odważnie podejmują swoją posługę. Służba Liturgiczna Ołtarza to grupa odważnych chłopaków, mężczyzn, którzy nie boją się poświęcić część swojego cennego czasu aby służyć Jezusowi i Jego Kościołowi jako ministranci i lektorzy. Ale służba przy ołtarzu łączy się także z wyjazdami, wspólną grą w piłkę a także dobrze spędzonym czasem.

Opiekun - ks. Dominik Woch

 

25 XI 2012 roku w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w naszej wspólnocie parafialnej na mszy św. o godz. 900 zostało przyjętych 13 kandydatów do grona ministrantów.


 

Zbiórki Ministrantów

 

Rozpoczyna się czas WAKACJI. Przez niemal długie dwa miesiące nie będzie spotkań formacyjnych służby liturgicznej. Zapraszam jednak ministrantów i lektorów do systematycznej służby Bożej przynajmniej raz w tygodniu roboczym i oczywiście w każdą niedziele i święto kościelne. Zapraszam także do podejmowania służby w czasie nabożeństw fatimskich trzynastego dnia każdego miesiąca. Następne spotkanie formacyjne będzie miało miejsce dnia 30 sierpnia (w czwartek) po wieczornej Mszy św. w salce Jan Pawła II. Ustalać będziemy służbę na nowy rok szkolny i katechetyczny. 

© 2011 Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu