Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu

Sakramenty Święte

Ty też możesz pomóc


Przekaż 1% podatku

KRS  0000030128

Odeszli do domu Ojca

ODDALI ŻYCIE ZA BOGA, HONOR I OJCZYZNĘ – NASI BOHATERZY

W wielu miejscach naszej ojczyzny -rozpoczynający się nowy rok szkolny, był okazją wspomnienia heroiczności i bohaterskości naszych żołnierzy. Złożyli oni w ofierze dar swojego życia, abyśmy żyli w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Wspomnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jest dla nas obowiązkiem, pamięcią i przestrogą.  Przypomina porządek wartości który hartuje polskiego ducha: Bóg, Honor, Ojczyzna. Tylko w oparciu o te wartości można budować relacje prawdziwie oparte na wzajemnej miłości i pokoju. Każdy kto o tym zapomina –popada w wielkie niebezpieczeństwo stawienia siebie w miejscu Boga. To zaś jest przyczyną wielu tragedii współczesnego świata. Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom młodego pokolenia -w ramach akcji Odblaskowa Szkoła –przybliżyła uczniom i ich rodzicom historie obrony Westerplatte. Tym samym zmobilizowała wszystkich zebranych do postawy wdzięczności względem naszych narodowych bohaterów i wskazanie ich jako autorytetów do naśladowania. To byli ludzie młodzi, energiczni, pełni zapału i poświęcenia –takimi chcemy być i my. Poprzez użycie kamizelek odblaskowych wyróżniliśmy poszczególne bohaterskie postacie aby je dostrzec wśród szarości, mroków i trudów tamtych dni.

Ks. Dominik Woch
 

© 2011 Parafia św. Sebastiana w Niedźwiedziu